Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,443,664

 Thiết kế tối ưu hệ thống nguồn cung cấp điện cho máy bay
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  N. Retière; Thành viên:  H. Nguyen-Huu, N. Retière, F.Wutz, X. Roboam, B. Sareni, M. Martinez, F. Biais
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: Phap2010 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Tự nhiên
Tính toán tối ưu các thông số về bộ nguồn điện sử dụng trong máy bay điện trong tương lai. Bộ nguồn bao gồm: máy phát, bộ chuyển đổi AC/DC và thiết bị điều khiển.
Trong giai đoạn đầu, các tác giả đã thiết kế tối ưu bộ nguồn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của châu Âu về sóng hài, ổn định, thời gian điều chỉnh.
Sau đó, các tác giả cũng đề nghị ra một tiêu chuẩn mới về sóng hài
-Tính toán các tham số  số thiết bị để sản xuất bộ nguồn cho Tập đoàn Thales.
- Đã chuyển giao cho Tập đoàn Thales, Chatou, Pháp
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn