Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng chương trình mô phỏng số các bài toán thủy khí động lực học bằng phần mềm OPENFOAM
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoài
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 11;Từ->đến trang: 38;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tìm hiểu cơ sở lý thuyết của phần mềm OPENFOAM cùng những bài toán thủy khí cơ bản, từ đó sử dụng phần mềm OPENFOAM để mô phỏng và kiểm nghiệm lại cơ sở lý thuyết các bài toán thủy khí động lực học, chẳng hạn như: Bài toán dòng chảy rối trong khoang, bài toán dòng khí trên âm. Thông qua việc sử dụng phần mềm OPENFOAM, ta đã giảm tổng chi phí sở hữu từ các yếu tố như: Miễn phí bản quyền phần mềm cùng những phiên bản nâng cấp của phần mềm, giảm chi phí phát triển của phần mềm, tiết kiệm khoảng 75 - 85% chi phí so với các phần mềm bản quyền. Việc khai thác được các yếu tố trong phần mềm làm tăng tính thương hiệu cho doanh nghiệp khi giới thiệu được với cộng đồng, đối tác và khách hàng trên nguyên tắc đảm bảo tính an toàn, tin cậy.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn