Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải khuyến khích khoa học công nghệ

 Kỹ thuật

 2018

 

 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

[2] Giải ba nghiên cứu khoa học công nghệ

 Kỹ thuật

 2016

 608

 Trường Cao đẳng Công nghệ

[3] Toyota Scholarship Program

 Kỹ thuật

 2008

 

 Toyota Việt Nam

[4] Toyota Scholarship Program

 Kỹ thuật

 2006

 

 Toyota Việt Nam

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn