Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,852

 A generation error function considering dynamic properties of speech parameters for minimum generation error training for hidden Markov model-based speech synthesis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise and Yoichi Yamashita
Nơi đăng: Acoustical Science and Technology (Scopus); Số: 34(2);Từ->đến trang: 123-132;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
A minimum generation error (MGE) criterion has been proposed for model training in hidden Markov model (HMM)-based speech synthesis to minimize the error between generated and original static parameter sequences of speech. However, dynamic properties of speech parameters are ignored in the generation error definition. In this study, we incorporate these dynamic properties into MGE training by introducing the error component of dynamic features (i.e., delta and delta-delta parameters) into the generation error function. We propose two methods for setting the weight associated with the additional error component. In the fixed weighting approach, this weight is kept constant over the course of speech. In the adaptive weighting approach, it is adjusted according to the degree of dynamicity of speech segments. An objective evaluation shows that the newly derived MGE criterion with the adaptive weighting method results in comparable performance for the static feature and better performance for the delta feature compared with the baseline MGE criterion. Subjective listening tests exhibit a small but statistically significant improvement in the quality of speech synthesized by the proposed technique. The newly derived criterion improves the capability of HMMs in capturing dynamic properties of speech without increasing the computational complexity of the training process compared with the baseline criterion.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn