Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,052

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khoa học dữ liệu
Ngành: Khoa học máy tính
 2019 Cao học  Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[2]Xử lý tiếng nói
Ngành: Khoa học máy tính
 2017 Đại học và Cao học  Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[3]Vi điều khiển
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[4]Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[5]Xử lý tín hiệu số
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn