Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nkduy' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,737,825

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Bùi Phước Khánh
Đề tài: Điều khiển thiết bị điện trong nhà thông minh bằng giọng nói

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Lê Ngọc Huy
Đề tài: Ứng dụng HTK Toolkit xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói rời rạc với bộ từ vựng hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Lê Văn Thức
Đề tài: Ứng dụng mô hình Markov ẩn xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Nguyễn Văn Tin
Đề tài: Nhận dạng lệnh điều khiển bằng giọng nói với tập lệnh từ đơn hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Nguyễn Văn Quý
Đề tài:

Nghiên cứu các phương pháp chuẩn hóa chữ viết tắt trong văn bản Tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[6]Trần Văn Nhuộm
Đề tài:

Giải pháp phiên âm từ vựng tiếng Anh trong văn bản tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn