Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Tùng Dương
Đề tài: Xây dựng nền tảng thu thập và xử lý dữ liệu tiếng nói

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Trần Văn Tâm
Đề tài:

Xác định tần số cơ bản của tín hiệu tiếng nói dùng hàm tự tương quan

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 2019

 2019

[3]Lê Quang Hòa
Đề tài: Ứng dụng thuật toán K láng giềng gần nhất trong phân loại văn bản tin tức theo chủ đề

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[4]Ngô Hải Nam
Đề tài:

Phân loại văn bản tin tức dùng máy vec-tơ hỗ trợ

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[5]Bùi Phước Khánh
Đề tài: Điều khiển thiết bị điện trong nhà thông minh bằng giọng nói

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[6]Lê Ngọc Huy
Đề tài: Ứng dụng HTK Toolkit xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói rời rạc với bộ từ vựng hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[7]Lê Văn Thức
Đề tài: Ứng dụng mô hình Markov ẩn xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[8]Nguyễn Văn Tin
Đề tài: Nhận dạng lệnh điều khiển bằng giọng nói với tập lệnh từ đơn hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[9]Nguyễn Văn Quý
Đề tài:

Nghiên cứu các phương pháp chuẩn hóa chữ viết tắt trong văn bản Tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[10]Trần Văn Nhuộm
Đề tài:

Giải pháp phiên âm từ vựng tiếng Anh trong văn bản tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn