Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,691,605

  Hệ thống cấp nước trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng: Hiện trạng và giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG*; ThS. Mai Thị Thùy Dương
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 9, 2019;Từ->đến trang: 6;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nước có vai trò quan trọng đối với cuộc sống, cần thiết cho các nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ của hộ gia đình, công trình công cộng. Chất lượng nước phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động trạm xử lý nước và mạng lưới vận chuyển, phân phối. Bài báo trình bày hiện trạng của hệ thống cấp nước tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, bao gồm: Nguồn cung cấp chủ yếu là nước thủy cục (71%), nước ngầm (29%); Nhu cầu dùng nước từ 171÷346,8 m3/ngày đêm; Trạm xử lý nước ngầm bị xuống cấp, đường ống dẫn không đồng nhất; Chất lượng nước tại một số vị trí chưa đảm bảo do chủ yếu bị tái nhiễm trên đường ống và tại thiết bị lưu trữ. Mục đích của nghiên cứu này cũng nhằm đề xuất các giải pháp trên tuyến ống phân phối và trạm xử lý nước ngầm, nâng cao hiệu suất, đảm bảo cấp nước an toàn theo đúng quy chuẩn cấp nước sinh hoạt hiện hành.
ABSTRACT
Water is really so essential for life, for domestic as well as service demand in households and public buildings.Water quality depends on the operation of water treatment plant and the distribution system.This research presents the current status of water supply system at Da nang University of Science and Technology. The main sources of water supply are tap water (71%) and groundwater (29%);Demand for freshwater is about 171÷346,8 m3/per day; Groundwater treatment plant has degraded and the piping network is not stable. Water quality in some appliances is not guaranteed because of contamination during storage and transport. Therefore, the objective of this research aim is to propose some possible solutions in distribution system and groundwater treatment plant to improve the performance and ensure a safe water supply that meets the requirements of National standards.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn