Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,611,084

 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  ThS. Mai Thị Thùy Dương; Thành viên:  ThS. Nguyễn Lan Phương.
Số: T2015-02-136 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
Đề tài đã đưa ra kết quả đánh giá hiện trạng hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình cho nhà ở gia đình, các công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn