Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,611,360

 Giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng nước hợp lý tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Chủ nhiệm:  Nguyễn Lan Phương; Thành viên:  Mai Thị Thùy Dương, Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức
Số: B2016-ĐN02-12 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Môi trường

- Hệ thống cấp nước thành phố Đà Nẵng với công suất thiết kế 216.000 m3/ngày đêm. Công suất thực phát ra lớn nhất 310.000 m3/ngày đêm. Tình trạng thiếu nước thường xảy ra vào các tháng mùa hè khi độ mặn tăng cao tại công trình thu Cầu Đỏ, lượng nước thiếu khoảng 7500 m3/ngày đêm.

- Hệ thống cấp nước bên trong nhà được thiết kế chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người thiết kế, chưa quan tâm đến áp lực của mạng lưới cấp nước ngoài phố.

- Thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước chưa sử dụng nhiều, theo kết quả khảo sát khoảng 27,3% hộ gia đình có sử dụng hương sen và 33,3% hộ gia đình có sử dụng vòi nước chậu rửa bát tiết kiệm. Lưu lượng của thiết bị vệ sinh còn lớn do đó tiềm năng tiết kiệm nước là khá cao.

- Lượng nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt bình quân của một người 134 lít/ người. ngày đêm. Trong đó nhu cầu tắm (22%), vệ sinh (20%), nhà bếp (25%), giặt (18%), lau nhà (3%), rửa mặt & rửa tay (4%), các nhu cầu khác (8%).

- Đề xuất lượng nước bình quân cho nhu cầu sinh hoạt của Đà Nẵng phục vụ cho thiết kế trong định hướng 2030: 150-160 l/người. ngày đêm.

- Nghiên cứu đã đề xuất được các giải pháp sử dụng nước hợp lý. Lượng nước tiết kiệm được khi thay thế thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước từ (12-15)% và kết hợp cả 2 biện pháp thay đổi thiết bị vệ sinh và cách thức sử dụng nước hợp lý sẽ giảm 18% lượng nước sử dụng.

- Ý nghĩa về mặt xã hội và môi trường: Lượng nước tiết kiệm được tính cho toàn thành phố từ 8.975,60 (m3/ngđ) đến 23.863,66  (m3/ngđ), lượng nước này có thể giải quyết được tình trạng thiếu nước cho Đà Nẵng trong những ngày thiếu nước. Lượng khí nhà kính giảm được từ 7,234 tCO2/ngày (2.640,4 tCO2/năm) đến 19,234 tCO2/ngày (7020,198 tCO2/năm).


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn