Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,610,413

 Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ rác thải
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Lan Phương; Thành viên:  Hoàng Hải
Phan Thị Kim Thủyabortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2008- 02- 61 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
Nghiên cứu các phương pháp sản xuất phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn