Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,553,834

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Thị Nhàn
Đề tài: Không - thời gian trong Đội Gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[2]Hiền
Đề tài: Hồ Anh Thái

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[3]huy
Đề tài: Lý Lan

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[4]An
Đề tài: Nguyễn Khải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Ly
Đề tài: Nguyễn Đình Tú

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[6]Nguyễn Khánh Hà
Đề tài: Nguyễn Việt Hà

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[7]Lan Anh
Đề tài: Quế Hương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[8]Trần Thị Yến Minh
Đề tài: Đoàn Minh Phượng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[9]Minh
Đề tài: Sơn Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[10]Hào
Đề tài: Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong Cõi người rung chuông tận thế của Hồ Anh Thái

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[11]Phương Thảo
Đề tài: Vi Thùy Linh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn