Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,554,241

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Văn học)
Ngành: Ngữ văn
 2012 Sinh viên Cử nhân Văn học, Sư phạm Ngữ Văn  Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[2]Văn học Việt Nam hiện đại 1
Ngành: Ngữ văn
 2011 Sinh viên Sư phạm Ngữ Văn
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư pham Đà Nẵng
[3]Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945
Ngành: Ngữ văn
 2011 Sinh viên Cử nhân văn học  Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[4]Thơ và văn xuôi Việt Nam hiện đại
Ngành: Ngữ văn
 2011 Sinh viên Cử nhân văn học, Sư phạm Ngữ Văn  Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn