Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,434

 Vai trò của chất hoạt động bề mặt trong tổng hợp hạt nano bằng phương pháp tổng hợp ướt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chi M Phan, Hoang M Nguyen
Nơi đăng: The Journal of Physical Chemistry A; Số: 121 (17);Từ->đến trang: 3213–3219;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Aqueous-based synthesis is one of the most popular methods to prepare nanoparticles. In these procedures, surfactants are needed to regulate the growth and final particle size. While there are numerous evidence on the decisive role of surfactants, a quantitative description remains elusive. This study develops a theoretical model to correlate the surfactant activities to particle growth. In the model, the “penetrability” of ions within surfactant layer is used to combine surface reaction and adsorption/desorption processes. The penetrability was then directly correlated to surfactant size. The theory was verified by synthesis of iron oxide nanoparticles with series of cationic surfactants. Eight surfactants, with same headgroup and increasing hydrocarbon tail, were employed. The experimental data showed a deterministic correlation between surfactant tails and particle size. The experimental correlation between surfactant length and particle size was predicted by the model. The modeling results verify the role of surfactant as capping agent during particle growth. More importantly, it provides a theoretical framework to control particle size in wet synthesis
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn