Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,454,103

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chemical Reaction Engineering
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2016 Sinh viên năm thứ 3  Trường Đại học Curtin, Tây Úc, Úc
[2]Mass Transfer
Ngành: Hoá học
 2015 Sinh viên năm 3  Trường Đại học Curtin, Tây Úc, Úc
[3]Process and Engineering Analysis
Ngành: Hoá học
 2014 Sinh viên năm 2  Trường Đại học Curtin, Tây Úc, Úc
[4]Hóa lý polymer và Cao su
Ngành: Khoa học vật liệu
 2011 Sinh viên năm thứ 4
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn