Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,115

 Đo độ bền kéo của chất tẩy rửa ‐ Màng xà phòng ổn định
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chi M Phan, Cuong V Nguyen, Hoang M Nguyen
Nơi đăng: Journal of Surfactants and Detergents; Số: 11;Từ->đến trang: 111;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The tensile strength of thin aqueous lms playsan important role in foaming systems. This study experi-mentally measured the lm tension by applying a newmethod to three soap solutions with different glycerol con-tents. It was found that the lm tension was independent ofbubble size. The results indicated that the molecular inter-action within the thin liquid lm has a negative contribu-tion to the lm tension of ca. 3mNm1. The glycerolcontent has an insignicant inuence on the lm tension.This new method can provide unique insights into foamsystems in food, detergency, and chemical processes
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn