Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,705

 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite trên cơ sở nhựa polyester không no và nanoclay
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Đoàn Thị Thu Loan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Nguyễn Minh Hoàng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: D2011-02-14 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn