Nguyễn Minh Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,249,768

 
Mục này được 2787 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Minh Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/07/1986
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Động lực; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Cao Đẳng Công nghệ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Hàng không và vũ trụ; Tại: Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan
Dạy CN: Cơ khí ô tô
Lĩnh vực NC: - Quá trình cháy của hỗn hợp nhiên liệu H-C/ không khí. - Truyền nhiệt - Kỹ thuật động cơ và ô tô.
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 19 Phú Lộc 16, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: minhtien.dct.udn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 3/2015 đến nay: Nghiên cứu sinh tại khoa Cơ khí, trường Đại học quốc lập Trung ương, Đài Loan.
2013 đến 2/2015: Giảng dạy tại khoa Cơ khí, trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng.
2011 - 2013: Học cao học tại trường Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan.
2009-2011: Giảng dạy tại khoa Cơ khí, trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng xe Hybrid trong Matlab. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Minh Tiến. Mã số: T2014 - 06 - 73. Năm: 2014. (Dec 18 2014 2:10PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc điện tử và tính chất nhiệt của gamma'- Fe4N. Tác giả: Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí khoa học và công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12(73). Trang: 31-36. Năm 2013.
(Dec 18 2014 1:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: A Minimum Ignition Energy Transition on Spark Ignition of Lean Iso-octane/Air Mixture at 373 K. Authors: L.J.Jang, M.T.Nguyen, S.Y.Huang, S.S.Shy*. 13th International Conference on Combustion & Energy Ultilization. Pages: 34. Year 2016. (Oct 11 2016 10:07AM)
[2]Article: High-temperature, high-pressure burning velocities of expanding turbulent premixed flames and their comparison with Bunsen-type flames. Authors: L.J. Jiang, S.S. Shy, W.Y. Li, H.M. Huang, M.T. Nguyen. Combustion and Flame. No: 172. Pages: 173-182. Year 2016. (Aug 2 2016 3:17PM)
[3]Article: Magnetic and Mechanical Properties of Deformed Iron Nitride γ′-Fe4N. Authors: Chin-Hsiang Cheng, Minh-Tien Nguyen, Tzong-Shyng Leu, I-Ling Chang, Ming-Liang Liao, Sergey V. Panin, and Alexey V. Panin.. Journal of Applied Mathematics
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: vol. 2015. Pages: 1-9. Year 2015.
(Oct 16 2015 2:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn