Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='npqduy' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Phước Quý Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 30,957,803

 
Mục này được 7790 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phước Quý Duy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/11/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xầy Dựng Cầu Đường; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Đại học Myongji
Dạy CN: Đường ô tô
Lĩnh vực NC: Quản lý nhu cầu đi lại (travel demand management), giao thông thông minh (ITS), giao thông công cộng (public transport), ùn tắc giao thông (traffic congestion), phân tích số liệu giao thông (traffic data analysis), an toàn giao thông (safety), mô phỏng hoạt động của dòng xe trên truyến và mạng lưới (micro and macro-simulation: Vissim, Vissum, Cube)
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 77/41 Lê Độ
Điện thoại: ; Mobile: 0905322669
Email: ngphquyduy@gmail.com; nguyen.duy@monash.edu
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2008 - 2010: Học cao học tại đại học Myongji, Hàn Quốc
Năm 2010 - nay : Giảng viên khoa xây dựng cầu đường - Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Năm 2014 - 2017: Nghiên cứu sinh tại đại học Monash, Australia - Chuyên ngành giao thông, giao thông công cộng

* Member of
- Public Transport Research Group (PTRG), Melbourne, Australia
- International Association of Public Transport (UITP)
* Reviewing papers for conference
- World Congress on Intelligent Transport Systems (ITS)
- Australasian Transport Research Forum (ATRF)
- Transport Research Board (TRB)
* Reviewing papers for journal
- Journal of Transport Research Board (SCI)
- Journal of Transport Geography (SCI)

Google scholar citation
https://scholar.google.com.au/citations?user=XVDHJPEAAAAJ&hl=en
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá tác động của hệ thống giao thông công cộng trong việc giảm ùn tắc giao thông. Tác giả: Nguyễn Phước Quý Duy, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(96). Trang: 26-31. Năm 2015. (Apr 14 2016 10:55AM)
[2]Bài báo: A study on the application of accelerometer to measure the degree of compaction. Tác giả: Nguyen Phuoc Quy Duy, Kim Byong Ill. Journal of Science and Technology of University of Danang. Số: 2. Trang: 35-41. Năm 2011. (Apr 14 2016 10:46AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Net Impacts of Streetcar Operations on Traffic Congestion in Melbourne, Australia. Authors: Duy Q Nguyen-Phuoc, Graham Currie, Chris De Gruyter, William Young. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (SCI). No: 2648. Pages: 1-9. Year 2017. (Jan 18 2017 1:06AM)
[2]Article: Transit user reactions to major service withdrawal - A behavioural study. Authors: Nguyen-Phuoc, D.Q., Currie, G., De Gruyter, C. & Young, W. Transportation Research Board (TRB) 96th Annual Meeting, Washington, D.C., United States. No: 17-00331. Pages: 1-10. Year 2017. (Jan 18 2017 1:13AM)
[3]Article: Exploring the Impacts of Public Transport Strikes on Travel Behaviour and Traffic Congestion. Authors: Nguyen-Phuoc, D.Q., Currie, G., De Gruyter, C. & Young, W. Transportation Research Board (TRB) 96th Annual Meeting, Washington, D.C., United States. No: 17-01456. Pages: 1-10. Year 2017. (Jan 18 2017 1:15AM)
[4]Article: Net Impacts of Street Car Operations on Traffic Congestion in Melbourne. Authors: Nguyen-Phuoc, D.Q., Currie, G., De Gruyter, C. & Young, W. Transportation Research Board (TRB) 96th Annual Meeting, Washington, D.C., United States. No: 17-00332. Pages: 1-9. Year 2017. (Jan 18 2017 1:18AM)
[5]Article: Local and system-wide traffic effects of urban road-rail level crossings: A new estimation technique. Authors: Duy Q Nguyen-Phuoc, Graham Currie, Chris De Gruyter, William Young. Journal of Transport Geography (SCI Q1). No: 60. Pages: 89-97. Year 2017. (Mar 29 2017 11:46AM)
[6]Article: Modelling the Direct Impact of Tram Operations on Traffic. Authors: D Nguyen, G Currie, C D Gruyter, W Young. 23rd World Congress on Intelligent Transport System (ITS). No: Accepted. Pages: peer review. Year 2016. (Apr 15 2016 7:16AM)
[7]Article: Estimating net traffic congestion relief associated with publictransport - preliminary results. Authors: D Nguyen, G Currie, W Young . 14th World Conference on Transport Research (WCTR), Shanghai, China. Transportation Research Procedia. No: Accepted. Pages: peer review. Year 2016. (Apr 15 2016 7:09AM)
[8]Article: Understanding the flexibility of public transport users to change travel behaviour when public transport ceases: A qualitative study. Authors: D Nguyen, G Currie, C D Gruyter, W Young . International Conference on Traffic and Transport Psychology. No: Accepted. Pages: xxx. Year 2016. (Apr 15 2016 7:13AM)
[9]Article: Understanding public transport user behavior adjustment if public transport ceases - A qualitative study . Authors: D Nguyen, G Currie, C D Gruyter, W Young. 38th Australasian Transport Research Forum (ATRF), Melbourne, Australia. No: Accepted. Pages: peer review. Year 2016. (Apr 15 2016 7:25AM)
[10]Article: Modelling the Net Traffic Congestion Relief Impact of Street Car Networks – A Melbourne, Australia Case Study . Authors: D Nguyen, G Currie, C D Gruyter, W Young. 38th Australasian Transport Research Forum (ATRF), Melbourne, Australia. No: Accepted. Pages: peer review. Year 2016. (Apr 15 2016 7:26AM)
[11]Article: New method for evaluating public transport congestion relief. Authors: D Nguyen, G Currie, W Young . Conference of Australian Institutes of Transport Research (CAITR), 33rd. No: x. Pages: xxx. Year 2015. (Apr 15 2016 6:57AM)
[12]Article: Public Transport Congestion Relief Measurement–A New Framework and Its Impacts. Authors: D Nguyen, G Currie, W Young . 37th Australasian Transport Research Forum (ATRF), Sydney, New South Wales. No: x. Pages: peer review. Year 2015. (Apr 15 2016 7:00AM)
[13]Article: Evaluation of Degree of Compaction using an Accelerometer and various Testing Devices. Authors: Nguyen Phuoc Quy Duy, Yoo Wan Kyu, Kim Ki Ill, Kim Byong Il. Proceedings of KSCE Annual Conference and Civil Expo 2009, Gangwon-do, Korea. No: 1. Pages: 2877-2881. Year 2009. (Apr 14 2016 10:45AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ

 Khoa học công nghệ

 2005

 Giải nhì

 Bộ giáo dục đào tạo

[2] Sáng tạo khoa học kỹ thuật VIFOTEC

 Khoa học công nghệ

 2005

 Giải nhì

 Quỹ VIFOTEC

manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
 Thông tin khác
  

Member of Public Transport Research Group (PTRG)

Review papers for World Congress on Intelligent Transport Systems (ITS)

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn