Nguyễn Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 39236 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/12/1982
Nơi sinh: Phú Xuyên - Hà Nội
Quê quán Phú Xuyên - Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Xây dựng công trình Giao thông; Tại: Đại học Nantes - Pháp
Dạy CN: Địa kỹ thuật Xây dựng, Cơ học đất, Nền móng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu Đường, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Điện thoại: 0905470047; Mobile: 0905470047
Email: ntha@dut.udn.vn; thuhabkdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/2006-2/2009 : Cán bộ giảng dạy tại khoa Xây dựng Cầu Đường, trường ĐHBK
2/2009-9/2010 : Cán bộ giảng dạy tại khoa Xây dựng Cầu Đường, trường ĐHBK, đi học Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Công trình Giao thông tại trường Đại học Nantes-Pháp.
10/2010-nay : Giảng dạy tại khoa XDCĐ - ĐHBK ĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và so sánh sức chịu tải của cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang theo các mô hình tương tác giữa đất và cọc. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Hà. Thành viên: TS. Đỗ Hữu Đạo, KS. Lê Đình Việt. Mã số: T2016-02-46. Năm: 2016. (Dec 16 2016 12:09AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mối tương quan giữa việc thay đổi cấp áp lực ban đầu với một số tính chất cơ học của đất khi thí nghiệm nén OEDOMETER. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Khuê. Thành viên: Nguyễn Thu Hà. Mã số: T2015-02-121. Năm: 2015. (Dec 29 2015 3:16PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ đắp gia tải đến biến dạng và khả năng chịu tải của nền đường đắp trên đất yếu. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Hà. Thành viên: KS. Nguyễn Thị Phương Khuê, KS. Lê Hoàng Việt. Mã số: T2013-02-08. Năm: 2013. (Dec 24 2013 11:43PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp sử dụng tường chắn đất trong công tác kiên cố hoá mái dốc nền đường trên địa bàn miền Trung. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Hà. Thành viên: TS. Châu Trường Linh, Ths. Bùi Hồng Trung. Mã số: Đ2011-02-19. Năm: 2011. (Nov 26 2012 10:02AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các giải pháp móng cọc hợp lý cho công trình xây dựng có tải trọng trung bình tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Hữu Đạo. Thành viên: ThS. Nguyễn Thu Hà, KS. Phạm Văn Ngọc. Mã số: Đ2011-02-20. Năm: 2011. (Nov 26 2012 10:25AM)
[6] Đề tài Khác: Ré-ingénierie de poutres en béton armé corrodées. . Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thu Hà. Mã số: Đề tài ThS. Năm: 2010. (Nov 27 2012 10:03AM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp hợp lý xử lý đất yếu dưới nền đắp trong điều kiện địa chất thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: ThS. Bùi Hồng Trung. Thành viên: ThS. Nguyễn Thu Hà,. Mã số: TP2006-02-03. Năm: 2007. (Nov 26 2012 10:35AM)
[8] Đề tài Khác: Lựa chọn giải pháp xử lý sụt trượt taluy đường Hồ Chí Minh thuộc khu vực Miền Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Thu Hà. Mã số: Đề tài KH sinh viên. Năm: 2006. (Nov 27 2012 10:10AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo bộ đo ứng suất-biến dạng cảnh báo sớm phá hoại kết cấu công trình. Tác giả: PGS.TS. Châu Trường Linh, NCS. Nguyễn Thu Hà, KS. Lê Viết Thành, KS. Phan Công Danh, KS. Trần Sang. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: tháng 7/2019. Trang: 58-63. Năm 2019. (Aug 9 2019 11:56AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của gờ liên kết đến tương tác đất-cốt trong tường chắn đất với cốt tự chế tạo. Tác giả: Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà, Lê Hồng Long. Nhà xuất bản KHTN&CN. Số: ISBN 978-604-913-854-6. Trang: 503-508. Năm 2019. (Dec 13 2019 11:33AM)
[3]Bài báo: Tính toán thời gian phục vụ của tường chắn đất có cốt bằng thép theo môi trường trên phần mềm tự lập MSE-T tích hợp phân tích ứng suất - biến dạng. Tác giả: PGS.TS. Châu Trường Linh, ThS. Nguyễn Thu Hà. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: ISSN 2354-0818 - Tháng 9/2018. Trang: 51-56. Năm 2018. (Jun 9 2019 10:46AM)
[4]Bài báo: Một số điều chỉnh khi tính nội lực trong cọc đối với móng cọc đài cao theo các tài liệu hiện hành . Tác giả: ThS. Nguyễn Thu Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 35. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[5]Bài báo: Kết quả phân tích ban đầu phục vụ việc lựa chọn phương pháp tính sức chịu tải của cọc đơn. Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Phạm Văn Ngọc, Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí KH & CN ĐHĐN. Số: 11(120).2017, Quyển 3. Trang: 18-22. Năm 2017. (Dec 12 2017 11:28PM)
[6]Bài báo: Thực tiễn và quy phạm dự báo sức chịu tải dọc trục của cọc đơn theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05. Tác giả: Nguyễn Thu Hà. Tạp chí Giao thông Vận tải - ISSN 2354-0818. Số: Tháng 8/2017. Trang: 93 đến 98. Năm 2017. (Sep 6 2017 10:33PM)
[7]Bài báo: Tính toán cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang bằng phần mềm MIDAS. Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Đỗ Hữu Đạo, Lê Đình Việt. Tạp chí Giao thông Vận tải - ISSN2354-0818. Số: Tháng 12/2016. Trang: 100 đến 103. Năm 2016. (Dec 16 2016 12:05AM)
[8]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ cắt đối với sức kháng cắt của đất yếu trong thí nghiệm nén 3 trục. Tác giả: ThS. Nguyễn Thu Hà. Tạp chí Địa kỹ thuật. Số: ISSN-0868-279X Số 4 (tháng 12) năm 2016. Trang: 42-52. Năm 2016. (Mar 31 2017 8:45AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực hông đến độ cố kết khi thí nghiệm nén cố kết trên máy nén ba trục đối với đất sét dẻo chảy. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khuê*; Nguyễn Thu Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 50. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[10]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu tốc độ cắt trong thí nghiệm nén 3 trụcảnh hưởng đến biến dạng và khả năng chịu tải của nền đường đắp trên đất yếu. Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Phạm Anh Tuấn. Nhà xuất bản Xây dựng. Số: ISBN: 978-604-82-1809-6. Trang: 535-542. Năm 2016. (Nov 14 2016 3:47PM)
[11]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu mối tương quan giữa việc thay đổi cấp áp lực ban đầu với một số tính chất cơ lý của đất khi thí nghiệm nén oedometer. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khuê, Nguyễn Thu Hà. Nhà xuất bản Xây dựng. Số: ISBN: 978-604-82-1809-6. Trang: 543-552. Năm 2016. (Nov 14 2016 3:57PM)
[12]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ đắp gia tải đến biến dạng và khả năng chịu tải của nền đường đắp trên đất yếu. Tác giả: Nguyễn Thu Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 32. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc thay đổi cấp áp lực ban đầu trong thí nghiệm nén Oedometer đối với đất dính dẻo mềm. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khuê*; ThS. Nguyễn Thu Hà
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 41. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[14]Bài báo: Xây dựng phần mềm HRUST 1.0.0 tính toán chiều cao nền đường đắp trên đất yếu . Tác giả: ThS. Nguyễn Thu Hà* - Lê Đình Việt. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 18-23. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[15]Bài báo: Công nghệ cọc xi măng đất có cốt cứng. Tác giả: Trần Bùi Quốc Ân; Nguyễn Thu Hà. Nhà xuất bản xây dựng. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 351-354. Năm 2013. (Aug 20 2013 9:25AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng vật liệu tại chỗ để thi công tường chắn đất có cốt có xét đến tuổi thọ công trình. Tác giả: Châu Trường Linh, Nguyễn Hải Hoàng, Nguyễn Thu Hà
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Nhà xuất bản xây dựng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 119-129. Năm 2013.
(Aug 20 2013 9:31AM)
[17]Bài báo: Sử dụng tường chắn đất trong công tác kiên cố hóa mái dốc nền đường Hoàng Sa - Bãi Bắc. Tác giả: Nguyễn Thu Hà; Châu Trường Linh . Nhà xuất bản xây dựng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 60-78. Năm 2013.
(Aug 20 2013 9:21AM)
[18]Bài báo: Lựa chọn giải pháp xử lý sụt trượt lâu dài cho taluy dương đường Hoàng Sa. Tác giả: Châu Trường Linh, Hồ Tấn Phước, Nguyễn Thu Hà, Bùi Hồng Trung.. Tạp chí KH&CN ĐHĐN. Số: 2[51]2012. Trang: 26-32. Năm 2012. (Nov 26 2012 11:06AM)
[19]Bài báo: Tính toán ổn định cho các taluy dương đường Hoàng Sa. Tác giả: Hồ Tấn Phước, Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà, Bùi Hồng Trung.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí KH&CN ĐHĐN
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 4[45]2011. Trang: 191-198. Năm 2011.
(Nov 26 2012 11:11AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Study the influence of adherence edge to steel strip and soil interaction in Mechanically Stabilized Earth Wall with a self-made strip. Authors: Truong-Linh Chau, Thu-Ha Nguyen. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020, Lecture Notes in Civil Engineering 54. No: ISBN 978-981-15-0801-1. Pages: 757-762. Year 2019. (Oct 18 2019 9:53AM)
[2]Article: A study on the main factors affecting the reinforcement corrosion in mechanically stabilised earth walls and predict the service life of the wall. Authors: Chau Truong Linh, Nguyen Thu Ha, Vu Dinh Phung, Pham Van Ngoc. Construction Publishing House, The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). No: ISBN: 978-604-82-2893-4. Pages: 175-182. Year 2019. (Oct 18 2019 9:42AM)
[3]Article: Designing a program to forecast the service life of mechanically stabilized earth wall used steel reinforcement. Authors: Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà. The 17th internation symposium on advanced technology - 2018 - Kogakuin Univerisy, Japan. No: ISSN 2434-4273. Pages: 47. Year 2018. (Jun 9 2019 10:59AM)
[4]Presentations: The selection of remedies for long stable slopes Hoang-Sa Road. Authors: Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà. Application of vetiver system in environmental & infrastructure protection. Pages: Pages: pp.10. Year 2012. (Nov 17 2015 2:39PM)
[5]Presentations: Verification of the stability of measures to reinforced talus of Hoang-Sa Road. Authors: Nguyễn Thu Hà, Châu Trường Linh.
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Application of vetiver system in environmental & infrastructure protection
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: Pages: pp.15. Year 2012.
(Nov 17 2015 2:41PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải 3 : Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2006

 Kỹ thuật

 2007

 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
[2] Giải 3 : Sáng tạo Khoa học - công nghệ Việt Nam năm 2006, (Giải thưởng Khoa học - công nghệ VIFOTEC)

 Kỹ thuật

 2007

 

 Quỹ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC

walgreens prints coupons open free printable coupons
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của HT ĐHBK. Số: 314/2001/KT. Năm: 2011.
[2] Giấy khen của GĐ ĐHĐN. Số: 5934/QĐKT. Năm: 2012.
[3] Giấy khen Công Đoàn ĐHBK. Số: 175/GĐ/TVCĐ. Năm: 2013.
[4] Giấy khen CSTĐ cơ sở. Số: QĐ số 4754. Năm: 2014.
[5] Giấy khen CSTĐ cơ sở. Số: 2726/QĐ-KT. Năm: 2017.
[6] Giấy khen của HT ĐHBK. Số: 685/QĐ-ĐHBK. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học đất
Ngành: Xây dựng
 2006 Sinh viên Đại học chính qui, tại chức, liên thông của các ngành Xây dựng.  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Nền Móng
Ngành: Xây dựng
 2006 Sinh viên đại học, tại chức, liên thông của các ngành Xây dựng.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Đồ án Nền Móng
Ngành: Xây dựng
 2006 Sinh viên đại học, tại chức, liên thông các ngành Xây dựng.  Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
[4]Cơ học đất - Nền Móng
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2006 Sinh viên đại học ngành Kiến Trúc, Quản lý dự án.
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn