Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,890,344

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Hoàng Việt
Đề tài: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy về hồ thủy điện Rào Quán, tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[2]Phan Văn Trí
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao dung tích hữu ích hồ chứa nước Vực Tròn, tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn