Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng: Đã có báo khoa học được công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI. Năm: 2018.
[2] Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2017. Năm: 2018.
[3] Giấy khen - Đã đạt thành tích tốt trong khóa học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2018. Số: 313-QĐ/TCT. Năm: 2018.
[4] Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016-2018. Năm: 2019.
[5] Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018. Số: 2370/QĐ-UBND. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn