Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,661,687

 NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỀ VẤN ĐỀ LÀM VIỆC TRÁI NGÀNH HIỆN NAY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Thị Hoài Thương, Huỳnh Phước Anh Quốc, Lâm Thị Thanh San - Lớp 13CTXH, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm, ĐHĐN TS. Nguyễn Thị Hằng Phương, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm, ĐHĐN
Nơi đăng: Kỷ hội thảo khoa học Hỗ trợ sức khoẻ tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn; Số: 1;Từ->đến trang: 243-249;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc làm là một trong những vấn đề xã hội đang được quan tâm hiện nay ở nước ta, đặc biệt đối với đội ngũ lao động có trình độ cao khi mà tình trạng thất nghiệp hoặc làm ngành nghề khác chuyên môn đang được báo động. Vì vậy, vấn đề làm việc “trái ngành” sau khi tốt nghiệp đại học đang trở thành vấn đề bức thiết. Trên cơ sở phân tích nhận thức của sinh viên ngành Công tác xã hội của trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng về thực trạng, nguyên nhân đối với vấn đề làm việc “trái ngành”, các tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế, góp phần giải quyết việc làm “đúng ngành” của sinh viên.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn