Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,467

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng mềm
Ngành: Tâm lý học
 2011 Sinh viên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Cao đẳng FPT
[2]Tham vấn
Ngành: Tâm lý học
 2010 Sinh viên  Học viện Quản lý giáo dục
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn