Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,954

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Thực trạng lo âu của nữ cán bộ công nhân viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương. Thành viên: . Mã số: Đ2014-03-64. Năm: 2014. (Oct 9 2014 9:46AM)
[2] Đề tài Khác: Thanh thiếu niên với Game bạo lực: Những phân tích từ góc độ tâm lý xã hội và các giải pháp can thiệp, Đề tài Quỹ Nafosted, 2010.. Chủ nhiệm: GS.TS.Trần Thị Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: VI1.1-2010.02. Năm: 2013. (Jan 17 2013 2:31PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Kỹ năng tư vấn học tập của giảng viên trong trường đại học, Đề tài cấp ĐHQG, 2010.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương, Lê Thị Thanh Thủy. Mã số: QGTT.11.10. Năm: 2013. (Jan 17 2013 11:38PM)
[4] Đề tài Khác: Xây dựng mô hình cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở trường đại học Việt Nam (Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG HN, 2009-2010). Chủ nhiệm: GS.TS.Trần Thị Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: QGTĐ.10.14. Năm: 2012. (Jan 17 2013 2:35PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng hoạt động tư vấn của cố vấn học tập cho sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương. Thành viên: . Mã số: T2013-03-28. Năm: 2012. (Oct 9 2014 9:44AM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nữ trí thức Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước, Đề án cấp ĐHQG Hà Nội, 2009.. Chủ nhiệm: GS.TS.Trần Thị Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương, Lê Thị Thanh Thủy. Mã số: DTTD.2009. Năm: 2010. (Jan 17 2013 11:47PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Những tổn thương tâm lý đặc trưng ở phụ nữ, Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, 2009.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Anh Thư. Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: DGTT.2010. Năm: 2010. (Jan 17 2013 11:49PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Stress học đường và những ảnh hưởng của nó đến tâm lý học sinh cuối cấp PTTH, Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, 2008.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Duyên. Thành viên: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: DGTT.2008. Năm: 2008. (Jan 17 2013 11:57PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng thang lo âu Zung để tìm hiểu thực trạng lo âu ở học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường ĐHKHXH&NV, 2005. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: NCKH2005. Năm: 2005. (Jan 17 2013 11:58PM)
[10] Đề tài Khác: Sử dụng thang tự đánh giá lo âu của Spilberger để tìm hiểu thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh Trung học phổ thông. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG Hà Nội và cấp Bộ GD&ĐT, 2005. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng Phương. Mã số: NCKH2005. Năm: 2005. (Jan 18 2013 12:00AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn