Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,371

[1] Bằng khen trong Hoạt động tình nguyện của Tỉnh đoàn Tuyên Quang. Năm: 2003.
[2] Bằng khen trong Hoạt động tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội. Năm: 2004.
[3] Giấy khen về Hoạt động tình nguyện, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội. Năm: 2005.
[4] Giấy khen Giải nhất Nghiên cứu khoa học (Cấp Khoa Tâm lý học, cấp trường ĐHKHXH&VN và cấp ĐHQG năm 2005).. Năm: 2005.
[5] Giấy khen của Tổng công ty đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội (vì các hoạt động trong thời gian ở trong Làng Sinh viên 2001-2005). Năm: 2005, 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn