Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,898

 Công tác xã hội trong bệnh viện – Nhìn nhận từ góc độ lý thuyết đến thực tiễn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Thị Hằng Phương
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội với chuyên nghiệp hóa dịch vụ công tác xã hội, Tp HCM, 2016; Số: 1;Từ->đến trang: 357-363);Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Công tác xã hội trong bệnh viện là một lĩnh vực rất mới trong ngành CTXH tại Việt Nam hiện nay. Thực tế cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh, tư vấn tâm lý, kết nối nguồn lực của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các cơ sở y tế ngày càng nhiều.Trong khi đó thì sự quá tải về số lượng bệnh nhân, áp lực của người thầy thuốc đã khiến cho những “ liều thuốc tinh thần” ra đời nhằm giúp cho người bệnh, người nhà và bác sĩ, y tá… phần nào hạn chế áp lực nên công tác xã hội trong bệnh viện đã xuất hiện nhằm phục vụ những nhu cầu trên. Môn học CTXH trong bệnh viện cũng là môn học rất mới trong các ngành đào tạo về CTXH tại Việt Nam, tại ĐHSP, ĐH Đà Nẵng, chúng tôi đã triển khai môn học và có những điều thú vị trong quá trình giảng dạy và thực hành môn học tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Bài viết của chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và một số kết quả trong nghiên cứu về nhu cầu của đội ngũ y tế và bệnh nhân đối với hoạt động CTXH trong bệnh viện hiện nay.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn