Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,154

 Thái độ xã hội về hiếm muộn/vô sinh: Thực trạng và cách ứng phó của người phụ nữ, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: 20 năm khoa xã hội học – thành tựu và thách thức
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Khoa Xã hội học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: NXB ĐHQG Hà Nội
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 11/2011;Từ->đến trang: 350-358.;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn