Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,663,076

 Thực trạng và nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Quảng Bình. Tạp chí Tâm lý học số 6/2009.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương
Nơi đăng: Tạp chí Tâm lý học; Số: 6/2009;Từ->đến trang: 20-30;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn