Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,661,671

 Vai trò của cha mẹ trong việc giảm thiểu rối loạn lo âu cho con cái ở lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 4/2009.tr.56-65
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Gia đình và giới, Hà Nội
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 4/2009;Từ->đến trang: 56-65;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn