Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,661,643

 Một vài suy ngẫm đối với Giáo dục Mầm non hiện nay, Hội thảo Khoa học Quốc tế, “Thực tiễn Giáo dục Mầm non tại Việt Nam và Nhật Bản hiện nay”, Trường ĐH Sài Gòn, 2/2010.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc tế, “Thực tiễn Giáo dục Mầm non tại Việt Nam và Nhật Bản hiện nay
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 10-18;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn