Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,874

 Thanh thiếu niên với Game bạo lực: Những phân tích từ góc độ tâm lý xã hội và các giải pháp can thiệp, Đề tài Quỹ Nafosted, 2010.
Chủ nhiệm:  GS.TS.Trần Thị Minh Đức
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Thị Hằng Phương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: VI1.1-2010.02 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn