Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,922

 Xây dựng mô hình cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở trường đại học Việt Nam (Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG HN, 2009-2010)
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  GS.TS.Trần Thị Minh Đức
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Thị Hằng Phương
Số: QGTĐ.10.14 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn