Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,663,002

 Stress học đường và những ảnh hưởng của nó đến tâm lý học sinh cuối cấp PTTH, Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, 2008.
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Duyên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Thị Hằng Phương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: DGTT.2008 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn