Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,663,059

 Sử dụng thang lo âu Zung để tìm hiểu thực trạng lo âu ở học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường ĐHKHXH&NV, 2005
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hằng Phương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  
Số: NCKH2005 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn