Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,661,540

 Sử dụng thang tự đánh giá lo âu của Spilberger để tìm hiểu thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh Trung học phổ thông. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG Hà Nội và cấp Bộ GD&ĐT, 2005
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hằng Phương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: NCKH2005 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn