Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,630

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mô hình thống kê và tối ưu hóa trong Công nghệ thực phẩm và Sinh học
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2009 Sinh viên các trường Đại học kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2006 Sinh viên các trường đại học kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Sinh hóa miễm dịch
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2004 Sinh viên các trường Đại học kỹ thuật
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Quy hoạch thực nghiệm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2004 Sinh viên các trường Đại học kỹ thuật
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Sinh học phân tử đại cương
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2002 Sinh viên các trường đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn