Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,651

[1] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2003-2004. Số: 1755/TĐKT ngày 08. 11. 2004. Năm: 2004.
[2] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2004-2005. Số: 2060/TĐKT ngày 09. 11. 2005. Năm: 2005.
[3] Được nhận "KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC".. Số: 1234/QĐ-BGDĐT. Năm: 2005.
[4] Đạt danh hiệu "Giảng viên giỏi cơ sở" năm học 2005-2006. Số: 2667/TĐKT ngày 14. 11. 2006. Năm: 2006.
[5] Đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2006-2007. Số: 4914/QĐ-TĐKT 06. 11. 2007. Năm: 2007.
[6] Bằng khen. Có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1995-2010.. Số: 4161/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn