Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,714

 Nhận định về bài thi Viết IELTS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 10(107).2016;Từ->đến trang: 38;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
IELTS (International English Language Testing System) là một trong những kỳ thi quốc tế uy tín nhằm kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh của người học. Bài thi bao gồm bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết và được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 9. Tuỳ vào mục đích sử dụng ngôn ngữ (du học, xin việc, nhập cư, v.v..), người học có thể lựa chọn hình thức thi Học thuật hoặc Đào tạo chung. Ở bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích, nhận định về bài thi Viết thuộc hình thức thi Học thuật của kỳ thi IELTS. Nhìn chung, bài thi viết IELTS có tính thực tiễn cao; tuy nhiên, độ tin cậy và tính chính xác chưa đạt mức độ tuyệt đối. Mặc dù vậy, tổng thể bài thi vẫn có tính hữu ích đối với mục đích sử dụng của cá nhân và xã hội.
ABSTRACT
IELTS (International English Language Testing System) is one of the international prestigious tests which aim to examine learners’ language proficiency. The test includes four papers: Listening, Reading, Writing and Speaking. Learners’ proficiency levels are identified by a 9-band scale. Learners can choose to take the Academic Module or General Training Module, basing on the purpose of their language use (such as study, job application, immigration, etc.). In this paper, the author will analyze and evaluate the Writing paper of the Academic Module. In general, the IELTS Writing test achieves high practicality, although its reliability and validity are not absolute. Therefore, the test, on the whole, is still useful for individuals and society.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn