Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,736,613

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học

 Ngôn ngữ

 2010

 

 Bộ Giáo dục đào tạo

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn