Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế bảo hiểm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Thẩm định dự án đầu tư công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Tài chính công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên chính quy, tại chức
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn