Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,567,787

 Nghiên cứu sản xuất phôi xà phòng - Ứng dụng sản xuất xà phòng thiên nhiên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Xuân
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng; Số: 1B(60B)/5-2022;Từ->đến trang: 143 - 149;Năm: 2022
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xà phòng là một trong những sản phẩm tiêu dùng phổ biến, khi dịch bệnh bùng phát, nhu cầu sử dụng xà phòng gia tăng. Việc tiếp xúc quá thường xuyên với xà phòng thương mại có nguồn gốc từ dầu mỏ tăng nguy cơ làm bong tróc da tay cũng như các ảnh hưởng không tốt khác cho sức khỏe. Trong nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn tìm ra được công thức phôi xà phòng được tổng hợp từ các loại dầu tự nhiên. Trong 8 công thức được thử nghiệm thì công thức 4S từ dầu dừa cho phôi xà phòng có chất lượng tốt nhất với nồng độ NaOH tự do dưới ngưỡng phát hiện, khả năng tẩy rửa thông qua việc loại bỏ dầu mỡ là tương đương sản phẩm thương mại, hiệu quả diệt khuẩn trên cả 2 chủng vi khuẩn kiểm tra, cũng như hiệu quả loại bỏ vi khuẩn trên tay người khảo sát cao hơn so với sản phẩm thương mại. Phôi xà phòng dễ dàng phối trộn với phụ gia, nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn 70oC và tái định hình tạo thành phẩm theo khuôn như mong muốn.
ABSTRACT
Soap is one of the popular consumer products, when the epidemic broke out, the demand for soap was increasing. Excessive exposure to commercial petroleum-based soaps increases the risk of skin peeling and other adverse health effects. In this study, we have synthesized soap bases from natural oils. Among 8 tested formulas, the 4S of soap base from coconut oil is the best one that was free of NaOH, their cleaning power through grease removal was equivalent to the commercial product, and the bactericidal effect on both tested strains of bacteria, as well as the bacteria removal efficiency on the surveyor's hands, was higher than that of the commercial product. Soap bases were easily mixed with additives, melted at a temperature higher than 70oC, and remolded to create the desired shape products.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn