Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,567,776

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quy trình tổng hợp phôi xà phòng (soap base) ứng dụng sản xuất xà phòng có nguồn gốc tự nhiên. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Thành viên: Nguyễn Thị Minh Xuân, Hồ Thị Nhật Vy. Mã số: T2021 - 02 - 17. Năm: 2022. (Dec 7 2022 5:46AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa bằng sự kết hợp giữa nhiệt, xúc tác HCl và NaOH nhằm thu dịch protein thủy phân ứng dụng trong thực phẩm. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyêt. Thành viên: Bùi Xuân Đông, Trần Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Thị Thảo My. Mã số: T2018 - 02 - 54. Năm: 2019. (May 23 2019 9:30PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện lên men và xây dựng quy trình thu nhận enzyme nattokinase từ natto lên men bởi vi khuẩn Bacillus subtilis natto. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Mã số: T2017 - 02 - 81. Năm: 2017. (Mar 28 2018 11:26PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phân lập, định danh và chọn lọc chủng vi khuẩn Bacillus subtillis natto có khả năng sinh enzyme nattokinase hoạt lực cao từ natto thương phẩm. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Mã số: T2016-02-29. Năm: 2016. (Sep 27 2017 9:42PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thu nhận enzyme protease từ mầm giá đỗ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Thành viên: . Mã số: 205406392. Năm: 2013. (Jan 22 2015 1:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn