Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,568,092

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]TN Hóa sinh thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2019 đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Thí nghiệm Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm từ sữa
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2013 Sinh viên  Trường đại học bách khoa, đại học Đà Nẵng
[3]TN Vi sinh thực phẩm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên đại học  Đại học BKDN
[4]Tn Vi sinh đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên đại học  Đại học BKĐN
[5]Tn Công nghệ lên men
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2013 Sinh viên Đh  Đại học BKĐN
[6]TN Công nghệ vi sinh thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2013 Sinh viên đh  ĐẠI HỌC BKĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn