Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,497,827

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất phôi xà phòng - Ứng dụng sản xuất xà phòng thiên nhiên. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Xuân. Tạp chí Hóa học & Ứng dụng. Số: 1B(60B)/5-2022. Trang: 143 - 149. Năm 2022. (May 12 2022 10:04AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng Flavourzyme. Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Quang, Bùi Xuân Đông, Phạm Thị Mỹ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;. Số: 35(04).2019. Trang: 1 - 6. Năm 2019. (Jun 19 2020 3:16PM)
[3]Bài báo: Sử dụng phương pháp bề mặt để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl. Tác giả: Bùi Viết Cường, Võ Thị Hoàng Yến, Phùng Thanh Anh, Trần Thị Thu Hương, Lê Thị Kim Dung, Trần Thị Thu Vân, Trần Thị Thảo My, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(126). Trang: 12-15. Năm 2018. (Jul 31 2018 11:06PM)
[4]Bài báo: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda orientalis) với xúc tác NaOH nhằm thu dịch protein thủy phân. Tác giả: Bùi Viết Cường¹, Nguyễn Thị Minh Nguyệt¹, Bùi Xuân Đông¹ và Trần Thị Thu Vân 1

. Tạp chí Khoa Học - Công nghệ thủy sản. Số: 2/2018. Trang: 16 - 23. Năm 2018.
(May 23 2019 9:48PM)
[5]Bài báo: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda orientalis) với xúc tác HCl nhằm thu dịch protein thủy phân. Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Thảo My

. Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (130). 2018. Trang: 12 - 16. Năm 2018.
(May 23 2019 9:38PM)
[6]Bài báo: Determination of suitable conditions for Maillard synthesis reaction of 5-hydroxymethyl-2-furfuraldehyde from red meat of striped tuna (Sarda orientalis) and glucose supported by heat and hcl as a catalyst. Tác giả: Cuong Viet Bui, Minh Nguyet Thi Nguyen, Ngoc Thuy Thi Doan, Thu Huong Thi Tran, and Xuan Dong Bui. Proceedings of National Biotechnology Conference 2018. Số: ISBN: 978-604-913-759-4. Trang: 423 - 428. Năm 2018. (May 23 2019 10:16PM)
[7]Bài báo: Xây dựng và lựa chọn mô hình toán học tối ưu cho quá trình lên men natto bởi Bacillus subtilis natto để thu nhận enzyme nattokinase. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Viết Cường. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 66 - 70. Năm 2017. (Mar 28 2018 11:35PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu phân lập, định danh và chọn lọc chủng vi khuẩn Bacillus Subtillis Natto có khả năng sinh enzyme nattokinase từ natto thương phẩm. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Viết Cường. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9(106).2016. Trang: 73 - 77. Năm 2016. (Sep 27 2017 9:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Screening for Optimal Parameters of Nattokinase Synthesis by Bacillus subtilis natto in Solid-State Fermentation. Authors: Cuong Viet Bui, Minh Nguyet Thi Nguyen, Minh Hanh Thi Truong, Xuan Dong Bui. International Journal on Advanced Science, Engineering, Information and Technology. No: Vol.10 (2020) No. Pages: 1207 - 1213. Year 2020. (Jul 8 2020 11:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn