Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,569,341

 Nghiên cứu phân lập, định danh và chọn lọc chủng vi khuẩn Bacillus subtillis natto có khả năng sinh enzyme nattokinase hoạt lực cao từ natto thương phẩm
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Thành viên:  Văn Hà Vy
Số: T2016-02-29 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Nattokinase là enzyme có khả năng làm tan huyết khối, được chiết từ natto, thực phẩm lên men truyền thống của Nhật Bản. Nghiên cứu đãchứng minh chủng vi sinh vật chính tìm thấy trong natto thương phẩm là Bacillus subtilis natto. Nghiên cứu đồng thời đã phân lập và định danh thành công 2 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis natto từ 2 sản phẩm natto thương phẩm có nguồn gốc Nhật Bản (N1) và từ cửa hàng Nhật Bản tại Việt Nam (N2).Nghiên cứu đã chứng minh đượcchủng N2 có khả năng sinh tổng hợp enzyme protease hoạt lực cao hơn chủng N1 bằng phương pháp chọn lọc trên thạch với cơ chất là caseine. Dịch chiết enzyme nattokinase thô thu nhận sau quá trình lên men natto bới chủng N2 có khả năng làm tan huyết khối rất mạnh (1g huyết khối tan gần như hoàn toàn sau 8 giờ sau khi dịch chiết enzyme thô được cho vào với tỉ lệ 1:3 (w/v)). 


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn