Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,110,729

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Patent: Unsupervised Learning Mining Method of Time-Series Data and its Supported Device

 Khoa học công nghệ

 2014

 KRW 10-1381655

 South Korea

doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[2] Patent: Long-Interval Consecutive Missing Values Reconstruction Algorithm for Time series

 Khoa học công nghệ

 2013

 KRW-10-1271694

 South Korea

[3] Programme Signup: Interpretability of Unsupervised Mining based on the Extracted Feature in the Time-series Data of the Multi-applications

 Khoa học công nghệ

 2012

 KRW-2012-025773

 South Korea

[4] Programme Signup: Exploting Hidden Pattern for Handling Incomplete Coevolving EEG Time Series

 Khoa học công nghệ

 2011

 KRW-174392

 South Korea

[5] Programme Signup: Dynamic Time Warping and Single Hidden Layer Feedforward Neural Networks for Temporal Sign Language Recognition

 Khoa học công nghệ

 2011

 KRW-174391

 South Korea

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn