Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,110,544

[1] Decision of the People’s Committee of Danang City on Awarding Cetificate of Merit, For having won the Prize in IT for distinguished female student from the Committee of HO CHI MINH Communist Youth Union and the ministry Science and Technlogy in 2004. Năm: 2004.
[2] Medal for Creative Youth, Awarded by The Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union to student “for having won the prize in IT for distinguished female students of 2004”. Năm: 2004.
[3] Certificate of Achievement in Information Technology for the year 2004, Awarded by Ministry of Science and Technology for the achievement in IT for the year of 2004 for distinguished female student.. Năm: 2004.
[4] Certificate of Merit of President of the University of DaNang, Awarded for having won the First Prize in “The 5th Scientific Research Conference for student” of the University of Da Nang. Năm: 2005.
[5] Certificate of Merit of The Minister of Education and Training, Awarded for having won the Incentive Prize in “The Scientific for Student" in 2006. Năm: 2006.
[6] Korean Government Scholarship Program for Graduate, Awarded by President of National Institue for International Education Ministry of Education, Science and Technology, Korea. Năm: Sept. 2008 ~ Sept. 2011.
[7] Brain Korea Scholarship for IT Student, Awarded by Chonnam National University, Korea. Năm: Sept. 2011 ~ Sept. 2012.
[8] Engineering Scholarship for Distinguished Student, Awarded by Chonnam National University, Korea. Năm: Sept. 2013 ~ Sept. 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn