Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,660

 Nguồn giống cá mú (Serranidae) vùng rạn san hô bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Tuong Vi, Vo Van Quang, Le Thi Thu Thao, Tran Thi Hong Hoa, Tran Cong Thinh
Nơi đăng: Aquaculture Asia; Số: Volume XX. No.1 January-March 2015;Từ->đến trang: 15-21;Năm: 2015
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The paper presents the results from a survey of grouper fingerling/seed availability carried out in 2012-2013 in the coastal coral reef of Son Tra, Da Nang, Vietnam. The purpose of the survey was to evaluate the potential use of wild seed for mariculture. Eight grouper species were found: chocolate hind Cephalopholis boenak (Bloch, 1790), yellow grouper Epinephelus awoara (Temminck & Schlegel, 1842), orange-spotted grouper Epinephelus coioides (Hamilton, 1822), Malabar grouper Epinephelus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801), rock grouper Epinephelus fasciatomaculosus (Peters, 1865), blacktip grouper Epinephelus fasciatus (Forsskål, 1775), threespot grouper Epinephelus trimaculatus (Valenciennes, 1828), and Epinephelus sp. Among them, yellow, Malabar and orange-spotted groupers are of high economic value and are cultured in Vietnam. Grouper seed were of different sizes depending on the species, ranging from 58 to 152 mm, with an average density of five individuals per 400 m2. They were found at all sampling stations, with highest density at Vung Da (10 individuals/400m2), followed by Bai Nom and Hon Sup; and occurred mainly from May to September each year.
ABSTRACT
The paper presents the results from a survey of grouper fingerling/seed availability carried out in 2012-2013 in the coastal coral reef of Son Tra, Da Nang, Vietnam. The purpose of the survey was to evaluate the potential use of wild seed for mariculture. Eight grouper species were found: chocolate hind Cephalopholis boenak (Bloch, 1790), yellow grouper Epinephelus awoara (Temminck & Schlegel, 1842), orange-spotted grouper Epinephelus coioides (Hamilton, 1822), Malabar grouper Epinephelus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801), rock grouper Epinephelus fasciatomaculosus (Peters, 1865), blacktip grouper Epinephelus fasciatus (Forsskål, 1775), threespot grouper Epinephelus trimaculatus (Valenciennes, 1828), and Epinephelus sp. Among them, yellow, Malabar and orange-spotted groupers are of high economic value and are cultured in Vietnam. Grouper seed were of different sizes depending on the species, ranging from 58 to 152 mm, with an average density of five individuals per 400 m2. They were found at all sampling stations, with highest density at Vung Da (10 individuals/400m2), followed by Bai Nom and Hon Sup; and occurred mainly from May to September each year.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn