Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,661,997

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Động vật học, Động vật có xương sống, Giải phẩu so sánh Động vật, Chăn nuôi-Thủy sản đại cương, Nguồn lợi Thủy sản, Quản lý tổng hợp vùng bờ
Ngành: Sinh học
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn