Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,248

 Xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi dùng trong kiểm tra đánh giá các học phần thuộc bộ môn Khoa học Môi trường và Tài nguyên sinh vật
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Tường Vi; Thành viên:  
Số: T2011-03-09 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

 Sản phẩm : - Bộ ngân hàng câu hỏi tự luận các học phần thuộc bộ môn Khoa học Môi trường và Tài nguyên sinh vật
Địa chỉ ứng dụng: - Khoa Sinh-Môi trường, trường Đại học sư phạm Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn